Kaliforniya Kırmızı Solucanının Üremesi

  • solucan-gubresi-uremesi

  • Kaliforniya kırmızı solucanı çok hızlıdır. Çift cinsiyetli olan solucan, her birinin vücut uzunluğunun ön üçte birinde bulunan hem erkek, hem de dişi cinsiyet organları vardır. Çiftleşirken birkaç dölleme için yeterli olan miktarda tohum değiştirilir. Döllemeden sonra içinde solucan yavrusu bulunan koza oluşturulur.

    Armut biçimli koza yeşilimsi renklidir. Bir kozadan 2 ile 21 arasında solucan çıkar, tam olgunlaşması ve üremeye hazır olmasına gerekli zaman 90 gündür. Kaliforniya kırmızı solucanı her hafta koza oluşturabilir, böylece yataklardaki sayısı gün geçtikçe artar.

    Solucanların doğru olarak üreyebilmesi sağlanmak üzere yataklarda uygun sıcaklık ve nemlik derecesi desteklenmelidir. Gerekli koşulların sağlandığında bir yılda yatak sayısı 3-4 misli artacak. Örneğin, ilk baharda bir yatak hazırlanırsa bütün gerekli şartlara uyulduğu halde son baharda 8 yatak elde edilmesi gerekir. Kış aylarında da uygun ortam sağladığımızda ilk bahara kadar yatak sayısı iki misli artacaktır.

    Bir yataktaki (2 metre kare) normal Kaliforniya kırmızı solucanı sayısı yaklaşık 100 000 adettir. Solucanların daha büyük sayısı çiftleşmemesine sebep olabilir. Bu yatakların bölünmesi ile önlenebilir.